Meny

Personal

Thomas Holmström

Brålanda pastorat

Kyrkoherde

Anette Jarsved Carlson

Brålanda pastorat

Komminister

Frida Andersson

Brålanda pastorat

Kyrk- och kyrkogårdsvaktmästare

Gunnar Andersson

Brålanda pastorat

Kyrk- och kyrkogårdsvaktmästare

Annica Evans

Brålanda pastorat

Ekonomiansvarig / kamrer

Marianne Fagerström

Brålanda pastorat

Vaktmästare och lokalvård

Fredrik Glimstrand

Brålanda pastorat

Kyrkomusiker

Maria Gustavsson

Brålanda pastorat

Assistent i församlingsarbetet, Assistent i barnverksamheten

Anna Johansson

Brålanda pastorat

Kanslist

Britta Johansson

Brålanda pastorat

Barn- och Undgomsverksamhet

Håkan Larsson

Brålanda pastorat

1:e Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Tommie Larsson

Brålanda pastorat

Kyrk- och kyrkogårdsvaktmästare

Barbro Magnusson

Brålanda pastorat

Kyrkomusiker, IT-ansvarig

Hélène Malmberg

Brålanda pastorat

Kyrkomusiker

Anna Ottosson

Brålanda pastorat

Kyrkogårdsvaktmästare (säsong)