Foto: B. Magnusson

Kontakt

Pastorsexpeditionen
Tel.nr. 0521-30061
Exp.tid: måndag och fredag kl 10-12
övriga tider finns telefonsvarare.

Under juni - juli - augusti är expeditionen öppen
onsdagar kl 9 - 12

 
Besöksadress:
Storgatan 26, 464 62 BRÅLANDA
epost: bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Anna Johansson. Foto: B. Magnusson

Swishnr. 

Pastorsexpeditionen Brålanda

123 435 61 68 (även till kondoleanser)


Brålanda:

123 540 74 08  
Gestad/ Timmervik:
123 657 01 47
Sundals-Ryr:
123 034 56 94
Kollekten bör vara inne före kl.24 på söndagen för att komma med,
annars läggs den på nästa söndags kollekt. 

Söker du annan personal se här