Församlingsbladet

Församlingsbladet är reviderat efter utskicket till medlemmar. Aktuellt blad här på hemsidan och på Pastoratets Facebooksida

OBS. Programmet för gudstjänsterna i församlingsbladet är ändrade pga corona-restriktionerna. Korrekt program finns på första sidan på hemsidan. 

Församlingsblad våren 2021

Församlingsblad vinter 2020-2021
Församlingsblad hösten 2020
Församlingsblad sommar 2020
Församlingsblad vår 2020
Församlingsblad vinter 2019-20
Församlingsblad höst 2019
Församlingsblad sommar 2019
Församlingsblad våren 2019
Församlingsblad vinter 2018-19
Församlingsblad höst 2018
Församlingsblad sommar 2018

Församlingsblad vår 2018
Församlingsblad vinter 2017-februari 2018
Församlingsblad hösten 2017 
Församlingsblad sommaren 2017   
Församlingsblad våren 2017 
Församlingsblad vinter 2016 - februari 2017