Foto: Magnus Aronsson

Dop

Välkommen att döpas! De allra flesta som döps i Svenska kyrkan är små barn, oftast 2-4 månader. Men också barn som hunnit bli lite äldre, tonåringar och vuxna kan få bli döpta.

Vad betyder då dopet?
För många handlar det om en tradition som man vill föra vidare när man bär fram sitt barn i kyrkan. Och visst är det fint att få samlas för att tacka Gud för det nya barn som fötts.
Men dopet rymmer också något mycket mer. Det är vad som i kyrkan kallas för ett sakrament, en helig handling, där Gud på ett alldeles särskilt sätt möter detta barn (eller om det är någon som hunnit bli lite äldre).

Varför ska vi då döpas?
Bakgrunden till detta handlar om att vi lever i en trasig värld. En värld där det finns så mycket av kärlek, glädje, skönhet och liv. Men där det också ryms hat, sorg, trasighet och död. Denna blandning av gott och ont finns ända inne i en människas hjärta. 
När vi läser i vår bibel så ges där en förklaring till att vår värld och vi människor bär på denna trasighet: att det också har gått sönder mellan oss och Gud. Vi människor är gjorda för att leva tillsammans med vår skapare. Men att den kontakten på något sätt brutits och då går livet sönder.

Guds lösning på detta problem heter Jesus. Han är Guds son som kommer till vår hjälp. När Jesus dör på korset så bär han på sina axlar hela världens trasighet. Och när han uppstår igen så är det för att göra allt helt igen. Han gör detta för vår skull för att vi också ska få bli hela.
Det är här dopet kommer in i bilden. För Gud lovar att möta oss i dopet så att vi får del av det som Jesus gjort för oss. Här återknyts gemenskapen med Gud och vi får bli hans älskade barn. Här blir vi en del av Guds folk på den här jorden.   Här invigs vi till att leva i och av Guds kärlek varje dag och att ge den vidare i mötet med våra medmänniskor. Här får vi del av ett liv som är starkare än döden och öppnar vägen till himlen.

Några av de yttre saker som finns med i samband med dopet vill påminna oss om detta som vi får som gåva när vi döps:
• Vattnet är en symbol för liv. Här får vi del av ett liv tillsammans med Gud som ska vara i evighet.
• Dopklänningen är vit och ren för att visa att vi får leva i Guds förlåtelse.
• Dopljuset påminner om Jesus, världens ljus som besegrar mörkret och kallar oss att leva i hans ljus.

Låter detta krångligt?
Ja, ingen kan begära att någon av oss ska förstå detta fullt ut och det behövs inte heller. För dopet handlar om en gåva som Gud vill ge till oss, en gåva som också ett litet barn kan ta emot. Sedan har vi ett helt liv på oss att upptäcka djupet och vidden i den gåva vi fått. Dag får dag får vi öva oss att räkna med den Gud som genom dopet gjorde oss till sina barn.

Praktiskt
Den som vill boka in ett dop tar kontakt med Pastorsexpeditionen. Dit kan man ringa på telefon 0521-300 61. Tala om i vilken kyrka ni önskar att dophögtiden ska vara och ungefär när i tiden som önskas. Då kan vi tillsammans försöka hitta en dag och ett klockslag som passar.
Dopet kan ske antingen i samband med någon av våra ordinarie gudstjänster eller som en separat dopgudstjänst. I första hand önskar vi att dop förläggs till söndagar då vaktmästare, kantorer och präster ändå är i tjänst. Vintertid försöker vi också att ha dopen de helger när kyrkan ändå är uppvärmd.

När dopet närmar sig så hör prästen av sig och bokar in tid för ett dopsamtal. Detta är ett tillfälle att gå igenom hur dopet går till. Då finns också tillfälle att samtala mer om vad dopet betyder och vilka sånger och psalmer som ska sjungas.
Det finns möjlighet att låna något av våra församlingshem för att ha en samling efter dopet. För den som bor i Brålanda, Gestad eller Sundals-Ryr kostar det ingenting.

Kontakt:
Pastorsexpeditionen: tel. 0521-300 61
Dopklänning finns att låna.

 

Dopklänning
Foto: B Magnusson