Du evigt strålande morgonsol.
Foto: B. Magnusson

Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Under begravningsgudstjänsten får vi tillfälle att sörja och visa kärlek och respekt för den döda. Om du vill kan du tacka för vad personen gett dig, eller säga förlåt för saker som inte blivit så bra mellan er.

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Den läggs till vila och prästen lyser frid över den som dött och överlåter henne eller honom i Guds omsorg och kärlek.

Minnesstunden är ett tillfälle att minnas tillsammans
Efter gudstjänsten är det vanligt att de som varit där samlas för en stunds gemenskap i församlingslokalen eller någon annan lokal nära.

Det ger tillfälle att  prata och dela med sig av minnen från den döda. Mitt i sorgen kan det ge kraft att se släkt och vänner samlade för ett respektfullt avsked. För många är begravningen en viktig del av sorgearbetet.

Gravsättning på olika sätt
Vid gravsättningen av kistan eller askurnan deltar oftast bara de närmaste anhöriga, men man kan också göra det till en större samling. Även vid gravsättning i askgravlund är anhöriga välkomna att vara med medan kyrkogårdsförvaltningen tar hand om gravsättningen i en minneslund.

Stoftet efter den döda måste enligt lag kremeras eller gravsättas senast en månad efter dödsfallet. Om kroppen kremeras ska askan gravsättas inom ett år efter kremation.

Begravningsombud

 

Vad är ett begravningsombud?

Den som är folkbokförd i Sverige ska betala en avgift för begravningsverksamheten (begravningsavgift). Begravningsombud ska granska att de som ansvarar för begravningsverksamheten använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt.

Begravningsombud Anders Wiklund

I varje kommun finns det ett begravningsombud, som ska se till att berättigade krav på rättvisa mellan olika samfund och livsåskådningar upprätthålls vid begravningar. 

Det är länsstyrelsen som utser begravningsombud. Som begravningsombud ska man vara opartisk och får därför inte ha kopplingar till Svenska kyrkan. Man behöver också ha kunskap om olika religioners begravningsseder. 

Vad gör ett begravningsombud?

Kontrollerar att begravningsavgiften går till begravningsverksamhet och inte används till församlingens övriga verksamhet.
Granskar hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
Bevakar önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
Informerar om begravningslag och begravningsförordning för olika trossamfund samt personer med annan livsåskådning.

Kontaktuppgift till begravningsombudet i vår församling:

Anders Wiklund

anderswiklund61@gmail.com