Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kris

Vi finns i livets alla skeden

Förutom våra präster som du kan samtala med på lokal nivå, så kan svenska kyrkan hjälpa till med mängd saker när det känns tungt och motigt. Du har rätt att vara anonym, präster och diakoner har tystnadsplikt.

Jourhavande präst, varje natt mellan 21.00-06.00
(ring 112 och begär jourhavande präst)

Jouren är öppen för ALLA, män och kvinnor, unga och äldre. Du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller tro på Gud för att ringa. Du kan vara anonym och det syns inte på telefonräkningen att du har ringt jourhavande präst. Språk: svenska och engelska.
Om du följer länken nedan så hittar du mer information som kan vara till nytta. Till exempel familjerådgivning, Finska telejouren, Samiskt krisnätverk m.m.

För mer information:

https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Johannes Tirén

Bräcke-Revsunds pastorat

Vikarierande kyrkoherde