Meny

Församlingsråden

I Bräcke-Revsunds pastorat finns det två församlingsråd, ett för Bräcke-Nyhems församling, och ett för Revsund-Sundsjö-Bodsjö församling

Församlingsrådens ledamöter:

 

Bräcke-Nyhems församling:

Ordförande:
Elisabet Andersson, Hemsjö

Roland Eriksson, Nyhem
Bodil Karlsson, Sösjö
Margareta Edling, Bräcke
Birgitta Gunnarsson, Sösjö
Carina Lundström, Bräcke

 

Ersättare: 

Tore Wallin, Bräcke
Monica Olofsson, Bräcke

 

Revsund-Sundsjö-Bodsjö församling:

Ordförande
Lennart Berggren, Fjällsta

Leif Öhr, Gällö
Birgit Malmqvist, Revsund
Inger Andersson, Sidsjö
Gudrun Eriksson, Fanbyn
Barbro Wik, Samsta
Ingela Ahlqvist, Våle
Barbro Norberg, Kälen

Ersättare:

Birgitta Marklin, Tavnäs
Ingegerd Holmgren, Mjösjö
Fredrik Tronde, Tavnäs