En kvinnlig diakon med grön frimärksskjorta och diakonemblem om halsen står i dörröppningen och välkomnar en besökare.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Vad är diakoni?

Se filmer med exempel på församlingens diakonala arbete

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.

När Pia förlorade sin partner fick hon tips om att ta kontakt med en diakon. Hon blev även inbjuden till församlingens samtalsgrupp för sörjande. I samtalsgruppen fick Pia kontakt med andra som var i samma situation som hon. Pia är tacksam för de många fina samtal som uppstod i gruppen. Deltagarna har fortfarande kontakt med varandra. Hon uppmanar dig som sörjer en anhörig att anmäla dig till en samtalsgrupp.

Vi har kostnadsfria samtalsgrupper för dig som förlorat en anhörig.
Det finns grupper för barn, ungdomar och vuxna. Vill du veta mer?
Ring 073-960 75 91 (fredagar 10.00-13.00) eller skicka e-post till botkyrka.forsamling@svenskakyrkan.se

Diakoner i Botkyrka församling