Trygga rum

Svenska kyrkan i Botkyrka vill vara en plats med trygga rum. Hit är du välkommen som du är för att möta dig själv, andra och Gud. Vi arbetar aktivt för att vara en kyrka för alla oavsett ekonomiska förutsättningar, psykisk hälsa, funktionsvariationer, etnicitet eller sexuell läggning.

Trygga rum i Botkyrka

Det går att känna trygghet på olika platser eller i olika sammanhang. Vad finns det för trygga platser här i Botkyrka?

Botkyrkarapporten visar på trygghet och otrygghet

2019 tog vi fram Botkyrkarapporten (pdf), där barn och ungdomar i församlingen fick visa exempel på trygghet och otrygghet på platser där de rör sig och lever. Till detta använde vi metoden snap and tell.

De flesta länder i världen har skrivit på FN:s konvention om barnet rättigheter, den vi kallar barnkonventionen. Sverige var tidigt ute och gjorde det redan 1990. På vilket sätt är barnkonventionens artiklar aktuella för barn just nu? I vilka situationer, platser och sammanhang riskerar barnets rättigheter att försvagas? Hur kan de bli starkare? 

Botkyrkarapporten

Hur är det att vara barn i Sverige? Genom metoden Snap and tell berättar barn och unga i Botkyrka om sin vardag, med tema trygghet - otrygghet.