Tro, hopp och smärta

För dig som lever med fysisk smärta. Vad är det som hjälper oss och ger oss kraft? Hur är det att leva ett liv med smärta? Vi pratar och delar med varandra. Vi träffas sex gånger i Ängskyrkan med start 7 september.

Tro, hopp och smärta är en samtalsgrupp för dig som lever med långvarig fysisk smärta. Hösten 2023 träffas vi under sex torsdagskvällar i Ängskyrkan för att dela tankar och erfarenheter kring smärta och för att hitta en gemenskap tillsammans. Verksamheten är kostnadsfri, men har begränsat antal platser. Anmäl dig senast 23 augusti.

Vi lever i en tid när kunskapen om smärta och smärtbehandlingar aldrig har varit större. Trots detta gör långvarig, svårbehandlad smärta livet outhärdligt för många av oss och vi har fått höra många gånger och från olika smärtspecialister att man inte kan göra så mycket mer, man kan inte ta bort smärtan helt och hållet; man måste acceptera den och leva med den.

En del av oss som lever med kronisk smärta och värk pratar inte om det, låtsas som ingenting, lider i det tysta. Ensamheten i smärtan är stor. Det kan kännas som att ingen förstår min smärta, ingen förstår mig. Dock är jag inte min smärta. Andra av oss pratar gärna om det, delar med sig av erfarenheter och känslor, ger tips och råd till andra som lever i liknade situationer. Det är såklart upp till varje person om man vill - eller inte vill, prata om sitt liv med smärta. Men för dig som vill dela dina kunskaper, erfarenheter, svårigheter, frustrationer, men också hopp på ett bättre och mindre smärtsamt liv, finns möjligheten att göra det i Ängskyrkan.

Hur går det till?

Gruppen träffas vid sex tillfällen under höstterminen 2023. Träffarna leds av gruppledare som har utbildning i och erfarenhet att jobba med samtalsgrupper, men också erfarenhet att jobba med smärthantering. Varje träff har ett förbestämt tema. Träffarna kommer inte att ge dig smärtlindring, men kanske gemenskap, tro och hopp på framtiden och förhoppningsvis mycket skratt.

Höstens grupp har åtta platser. Anmäl dig senast 23 augusti till Lacra om du vill vara med.