Tro, hopp och smärta

För dig som lever med fysisk smärta. Vad är det som hjälper oss och ger oss kraft? Hur är det att leva ett liv med smärta? Vi pratar och delar med varandra. Fyra träffar under våren.

Tro, hopp och smärta är en ny verksamhet för dig som lever med långvarig fysisk smärta. Vi träffas fyra torsdagskvällar i Ängskyrkan för att dela tankar och erfarenheter kring smärta och för att hitta en gemenskap tillsammans. Verksamheten är öppen och kostnadsfri.

Bibeln ger oss många kloka ord, råd och tröst som vi kan använda i livets svåra situationer. Och livet kan många gånger vara svårt. Många gånger är vi sjuka, trött, har ont, mycket ont. Vi längtar efter att bli förstådda, att någon ska se det där osynliga; att jag har ont. 

I andra Korintierbrevet står: ”Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande, eviga härlighet de bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.” 

Vi lever i en tid när kunskapen om smärta och smärtbehandlingar aldrig har varit större. Trots detta gör långvarig, svårbehandlad smärta livet outhärdligt för många av oss och vi har fått höra många gånger och från olika smärtspecialister att man inte kan göra så mycket mer, man kan inte ta bort smärtan helt och hållet; man måste acceptera den och leva med den.

Tillfällen att prata om dina upplevelser

En del av oss som lever med kronisk smärta och värk pratar inte om det, låtsas som ingenting, lider i det tysta. Ensamheten i smärtan är stor. Det kan kännas som att ingen förstår min smärta, ingen förstår mig. Dock är jag inte min smärta. Andra av oss pratar gärna om det, delar med sig av erfarenheter och känslor, ger tips och råd till andra som lever i liknade situationer.

Det är såklart upp till varje person om man vill - eller inte vill, prata om sitt liv med smärta. Men för dig som vill dela dina kunskaper, erfarenheter, svårigheter, frustrationer, men också hopp på ett bättre och mindre smärtsamt liv, finns möjligheten att göra det i Ängskyrkan. 

Fyra träffar i vår

Vi träffas fyra gånger under vårterminen och pratar om hur det är att leva med kronisk smärta. Du behöver inte vara med alla gångerna om du inte kan det, du behöver inte heller vara aktiv i samtalet om du inte vill det. Du är välkommen att delta på det sätt som du vill.

Träffarna kommer inte att ge dig smärtlindring, men kanske gemenskap, tro och hopp på framtiden och förhoppningsviss mycket skratt. 

Tid och plats

Torsdag 9 februari, 9 mars, 13 april och 11 maj, 19.00-20.30 i Ängskyrkan i Tumba. Verksamheten är kostandsfri och ingen föranmälan behövs.