På en violett bakgrund står det med vit text "Det kan du lita på"

Det kan du lita på

I en orolig värld är det lätt att tappa hoppet, förlora sin trygghet. Men Bibeln berättar att vi aldrig är ensamma. Gud är med oss, både i det glada och i det svåra. Därför kan vi känna hopp och tillit – till oss själva, till Gud och till varandra. Det kan du alltid lita på.

Genom gudstjänster, andakter, konserter och annan verksamhet i församlingen kan du lära dig mer om Gud, bibeln och om kristen tro. Vi har också flera grupper där du kan vara med och diskutera och fundera.

Vi talar tro

Tisdagar ojämna veckor 19.00-20.30 i Ängskyrkan
En öppen grupp för alla som vill prata om och dela tro. Vill du vara med så bara kom. Dörren är öppen, du är viktig. Kom gärna till veckomässan som börjar 18.30.

Bibelstudiegrupp

Fredagar 9.00-10.00 i Ljusets kyrka
Är du nyfiken på den kristna tron? Vill du lära dig mer om Bibelns berättelser? Har du funderat över varför det står som det står i bibeln? Välkommen att vara med i en bibelstudiegrupp på fredagar i Ljusets kyrka. Du behöver inte anmäla dig till gruppen och den är helt kostnadsfri. Den leds av Ingemar Sörqvist, präst.

En person sitter i en kyrkbänk med en bibel i knät.

Bibeln

I Bibeln möter vi en skatt av berättelser, lyrik och framtidsspaningar som tillsammans är själva grunden för kristen tro och tradition. Bibeln visar vem Gud är och hur Gud handlar i historien och i våra liv. I alla tider har Bibeln också inspirerat till litteratur, musik och konst.

Flygfoto över en bilväg och en å genom ett fält.

Kristen gudstro

Hur är Gud? Vem är Jesus? Vad betyder treenigheten? Kan olika religioner leda till frälsning? Här kan du läsa om frågor som ofta återkommer när man talar om kristen tro.

Någon att prata med

Det kan finnas många skäl till att vilja prata med en diakon eller präst. Samtalen sker under tystnadsplikt och kan handla om många olika saker.

En kvinna sitter på en klippa och tittar på solnedgången.

Vila, växa, vandra

Våra kommande retreater, pilgrimsvandringar, samtalsgrupper, föredrag, stilla dagar och annan verksamhet för dig som söker efter något större. För dig som vill vila, växa eller vandra.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Ring, mejla eller chatta helt anonymt med en präst.