Oändlig nåd

Den är gratis och du får den helt utan motprestation. Du behöver inte förtjäna den, den strömmar ständigt och är som villkorslös kärlek, Guds kärlek. I kyrkan kallar vi det för nåd.

Nåd i Bibeln

Nåden, hur provokativ är inte den? Att du är värd, inte för att du gör något utan för att du finns till.

Bob Hansson, poet

Nåd är ett centralt begrepp i Bibeln och i kristen tro. I Gamla testamentet talas mycket om Guds nåd. Där är nåd i regel en översättning av det hebreiska ordet chésed. Det har också innebörden godhet och kärlek. Ofta återges det också i den grundläggande beskrivningen av Gud som ”sen till vrede och rik på kärlek”. I Nya testamentet motsvaras nåd av det grekiska cháris, som är släkt med verbet chaíro som betyder glädjas. Särskilt för Paulus är cháris det viktigaste av alla ord, det sammanfattar hela evangeliet, hela kristendomen. I det fornsvenska ursprunget till ordet nåd, nath, ligger ännu en nyans – vila. Man kan gärna tänka in alla nyanserna i den kristna termen nåd: godhet, kärlek, glädje, vila.

En liten motorbåt ligger stilla på en spegelblank sjö i gryningen.

Nåd

Vid särskilda tillfällen, till exempel när man räddats ur en stor fara, kan livet framstå som ofattbart stort. Livet är inget att ta för givet, utan något man har fått som gåva. I det läget frågar man inte efter livets mening – det är mening nog att man lever. En nåd.

Ett kors på en gravsten i motljus.

Guds nåd

Peter Johansson, präst i Botkyrka församling, reflekterar över nåd.

Bibelord om nåd

Andra Korinthierbrevet 12:9

Jag och du är oändligt värdefulla, bara genom att vi finns till. Det betyder ordet ”nåd” för mig. Det är så mycket vi förväntas lyckas med i livet, så ofta vi behöver kämpa och prestera.

Min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst.
Bibelord från Andra Korinthierbrevet 12:9

När Bibeln talar om nåd, berättar den att för Gud är jag värdefull och älskad, bara för att jag är. Oavsett om jag själv eller andra tycker att jag lyckas eller misslyckas. Det är nåd.

Reflektion av Erik Dufva, biträdande kyrkoherde i Botkyrka församling

Klagovisorna 3:22-23

Men Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny – stor är din trofasthet.
Bibelord från Klagovisorna 3:22-23

I den judiska filosofiska texten Zohar står det fritt tolkat att morgonens dräkter inte är samma som aftonens dräkter. På morgonen är dräkten ren igen. Vad är det om inte nåd? Att få försonas med allt som händer, få förlåtas för den brist vi innerst inne inte själv rår för? Om dagen rör vi oss i världen, och allt vi möter färgar av sig. Vi är som örnen vars fjäderdräkt mörknar med åren, bara det att vi är det varje dag. Och varje morgon finns ny nåd, och ny tacksamhet att hämta från den outsinliga källan som är Gud.

Reflektion av Johannes Svanerud, vik. komminister i Botkyrka församling.

Romarbrevet 4:4

Först blev jag lite provocerad. Världen brinner, alla människors lika värde är satt inom parentes, skapelsen törstar. Vi skall tala om nåd. Jag ville hellre tala om hur skall vi vara som kristna i denna tid, på denna jord, i detta land. Eller om rättvisa: hur skall vi förverkliga evangeliet i ett samhälle där de mest utsatta är dem som får betala mest. Nåd – ett underbart men också mycket religiöst begrepp, jag tänker på det som gives oss gratis av Gud, det som vi inte förtjänar utan bara får ta emot, det som väller över oss människor utan att vi behöver be. Det är vackert, det är nåd.

Den som har gärningar att peka på får sin lön inte som en nåd, utan som en rättighet.

Romarbrevet 4:4

Så kom det här Paulusordet för mig: den som har gärningar att peka på får sin lön inte som en nåd, utan som en rättighet. Är det då den som inte har gärningar att peka på, som får glädjas av nåden. Är det viktigt att skilja mellan rättighet och nåd? Kanske är det så att en rättighet kan du kräva, till och med begära – alla har rätt att leva utan våld. Alla har rätt att äta sig mätta. Alla har rätt att älska vem den vill. Men nåd – det som är nåd – är det som vi inte kan kräva, förvänta eller ensa ana. Ingen skall ge upp sina eller andras rättigheter – för dem behöver vi kämpa – men över nåden kan vi bara vara oändligt tacksamma. Mitt barnbarns tillgivenhet. Färgerna som lyser in i Botkyrka kyrka under en musikstund. En tyst våg av glädje genom bröstet, fastän inget särskilt har hänt. Det är nåd.

Reflektion av Anne Sörman, präst i Botkyrka församling