Verksamheter pausas fram till 22 november

Nyhet Publicerad Ändrad

Gudstjänster fortsätter att firas och vissa grupper kommer att ses i anpassad form, men de flesta av våra verksamheter pausas med anledning av Folkhälsomyndighetens nya särskilda råd.

Uppdatering 17/11 2020

Med anledning av de nya direktiven för allmänna sammankomster har vi beslutat att pausa våra verksamheter och gudstjänster. Istället öppnar vi våra kyrkor för ljuständning och egen bön. Läs mer om vad detta innebär.

 

I Stockholm gäller från och med 30 oktober nya särskilda råd för att minska smittspridning.

Det betyder att vi som församling måste ta ett ansvar för att bromsa smittspridningen i samhället. De särskilda råden uppmanar oss att var och en, både som individ och organisation, ta ansvar och göra kloka val. De förändringar som nu görs i församlingens verksamhet syftar till att bromsa smittspridningen och samtidigt tillgodose de behov som finns i församlingen.

Gudstjänster kommer fortsätta att firas som tidigare. Max 50 personer får vistas samtidigt i kyrkan och vi hjälps åt att hålla avstånd. Är du sjuk – stanna hemma, för din egen och dina medmänniskors skull.

Många verksamheter behöver ställa om eller pausas. Verksamheter som sker utomhus och verksamheter för barn 15 år eller yngre och där vuxna inte behöver närvara kommer fortsätta som vanligt. Vi anpassar lokaler och gruppstorlek för att minska smittspridning. Exempel på sådan verksamhet är barnkörer och konfirmandträffar.

Många samlingar inomhus för personer över 15 år tar paus eller ställer om till digitala träffar.

En del av våra grupper kommer kunna anpassa sin verksamhet genom att träffas i mindre grupper i större lokaler med fasta utmärkta platser för deltagarna. Ansvarig medarbetare kommer att kontakta respektive grupp med vad som gäller.

Ovanstående gäller till och med 22 november 2020, men kan komma att förändras eller förlängas.