Arbetare tar bort gammal takspån och monterar nytt på Botkyrka kyrkas ena långsida.
Foto: Daniel Claesson

Takrenoveringen pågår

Nyhet Publicerad Ändrad

I augusti 2020 startade arbetet med att ge Botkyrka kyrka ett nytt tak. Kyrktornet fick nytt takspån under de första månaderna och därefter har arbetet med resterande tak påbörjats.

Tornet på Botkyrka kyrka kan nu stolt visa upp sitt nya spåntak. Det har dessutom tjärats en gång och därför fått tillbaka sin mörka färg.

Arbetet pågår med att lägga om resten av taken på kyrkan. Detta görs i omgångar och när vädret tillåter. Arbetet har pågått i snart ett halvår och först i maj beräknas allt takspån vara bytt.

På bilden ovan syns det gamla takspånet till vänster. Mittensektionen har spånet borttaget och längst till höger syns det nya takspånet, som inte har tjärats ännu.
Under våren och sommaren ska det nya spåntaket tjäras. Detta kommer att ske i flera omgångar. Målet och förhoppningen är att hela kyrktaket ska vara helt färdigrenoverat i augusti 2021.

Kyrkan är öppen

Botkyrka kyrka är öppen som vanligt under hela renoveringen. Dop, vigslar och begravningar, öppen kyrka och annan verksamhet pågår utifrån rådande direktiv.
Delar av kyrkogården är dock avspärrad under perioder, för att takrenoveringen ska kunna genomföras på ett säkert sätt.