Foto: Per Karlsson

Sjung för Guds skull!

Nyhet Publicerad

Gunnar Gillfors, musiker i Tumba kyrka, skriver om musik, integration och hur den svenska körkulturen ger barn och vuxna rösträtt.

Tonerna stiger upp mot innertaket och efterklangen blir mjuk av träpanelen som klär kyrkans väggar och tak. Kyrkomusiker Gunnar Gillfors leder körsångare, pianister, slagverkare och solister som framför Brahms Requiem.

Vi har en musikalisk och diakonal kyrka. Att sjunga tillsammans ger en oslagbar gemenskap och gudstjänsten i den lutherska kyrkan bygger på sin koral- och psalmtradition.

Ett positivt särdrag i vår kultur är att sjunga tillsammans och ofta har vi fallenhet för det. Kanske är det inbyggt i språket? Svenskan uppfattas som ett sjungande och melodiöst språk. Kan TV-programmet Allsång på Skansens popularitet komma sig av detta?

Det finns goda exempel där körsång har varit en metod som främjat integration. Sångare med erfarenhet har kunnat hjälpa och vägleda andra i både musikaliska och sociala frågor. Min vision är att även Tumba kyrka ska vara en plats där människor med olika erfarenheter möts. Snart får vi nya grannar i de modulhus som nu byggs på Prästgårdsvägen en bit från Tumba kyrka. Jag vill att de personerna får en bra start i Sverige.

Det svenska körundret är ett vedertaget begrepp och i Sverige finns några av världens bästa körer. Att sjunga i kör är en folkrörelse där kyrkan utgör en viktig plattform med sitt stora utbud av körer på alla nivåer. När man sjunger tillsammans i en kör utvecklas olika färdigheter. Den enskilda rösten förbättras genom sång- och andningsteknik. Gehöret stärks, precis som samarbetsförmågan.

Att sjunga i barnkör ger goda förutsättningar att lära sig kontrollera och använda sin röst på ett hälsosamt sätt. Alla barn har rösträtt - rätt till sin röst och rätt att utveckla den. Men man kan förstås börja sjunga även som vuxen, då förslagsvis i en nybörjarkör som ger grundläggande kunskaper i teknik och röstvård. Vi har körer för alla i både Tumba kyrka och i våra andra distrikt.

Under kyrkans tak skall alla våga ta ton. Var hör uppmaningen Sjung för Guds skull hemma om inte i kyrkan?

Gunnar tipsar

I Tumba kyrka sjungs och spelas det många kvällar i veckan. Här övar Botkyrka kammarkör, Nya Kyrkokören, barnkörerna Mini- och Maxikören samt projektkören.
Vill du veta mer om musikverksamheten i Tumba kyrka? Kontakta mig!