Kollage med bild på Botkyrka kyrka, en ukrainsk flagga, en person som lämnar matkassar utanför en lägenhetsdörr och två personer som håller varandra i handen

Så hjälper Botkyrka församling ukrainska flyktingar

Nyhet Publicerad Ändrad

Kriget i Ukraina har pågått i över ett halvår. Miljontals människor är på flykt, tusentals har tagit sig till Sverige och flera hundra av dem bor nu i Botkyrka. Tillsammans med Botkyrka kommun och aktörer i civilsamhället hjälper och stöttar Botkyrka församling ukrainska flyktingar här i Botkyrka.

När kriget bröt ut startade arbetet i Botkyrka kommun, för att kunna ta emot och hjälpa de som flyr Ukraina och kommer till Botkyrka. Thomas Nilsson är diakon i Botkyrka församling. Han jobbar bland annat med att stötta de ukrainska flyktingarna.

– Vi har möten varje vecka med Botkyrka kommun, Hela människan, Röda Korset, Pingstkyrkan Missionskyrkan och Equmeniakyrkan. Vi informerar och fördelar ansvar inom gruppen för att hjälpa de nyanlända på bästa sätt, utifrån våra olika erfarenheter och kompetenser, säger Thomas.

Ger bidrag för mat och kläder

Thomas berättar att Botkyrka kommun just nu har gott om tillfälliga boendeplatser för ukrainska flyktingar. Det som Svenska kyrkan främst bidrar med är aktiviteter, samtal och även ekonomiskt stöd för att köpa mat, kläder och andra förnödenheter.

– De som blir tilldelade boende i en kommun får viss ekonomisk ersättning, men det räcker inte långt. Dessutom har de allra flesta av de ukrainska flyktingarna i Botkyrka själva valt att flytta hit och bo hos släktingar eller bekanta och då får de kanske inte någon ersättning alls, säger Thomas.

Botkyrka församling stöttar därför flyktingarna med ekonomiska bidrag för att köpa mat. Vi ger även presentkort till Hela människans second hand i Tumba, för att köpa kläder och annat till låga priser. Där finns även Matvinn, som är Hela människans försäljning av billiga matvaror.

Svårt att inte kunna svenska

Genom EU:s massflyktsdirektiv har ukrainska flyktingar uppehållstillstånd till och med 4 mars 2023. De har dock inte rätt till SFI, Svenska för invandrare, vilket gör det svårt för dem att lära sig svenska och komma in på arbetsmarknaden.

– Vi märker att väldigt många av de ukrainska flyktingarna vill börja jobba, hitta en bostad och kunna försörja sig här i Sverige, men det är svårt att hitta ett jobb om man inte kan svenska, berättar Thomas.

Tolkar och stöttar

Tanja Conradsson är vaktmästare i Botkyrka församling. Hon är också med och stöttar de ukrainska flyktingarna. Eftersom Tanja kan ukrainska hjälper hon bland annat till att tolka.

– Flera ukrainska familjer har besökt verksamheter i våra olika kyrkor och jag har varit med på kommunens mötesplatser där ukrainska flyktingar kan ställa frågor, får praktisk hjälp, träffar andra i samma situation och får lite undervisning i svenska. Jag har varit med och tolkat och hjälpt till där det behövs, säger Tanja.

Under hösten planerar Botkyrka församling att starta aktiviteter på flyktingboendena i kommunen, bland annat för barnen.

– Vi kan ha både familjeaktiviteter och ge annat stöd på plats. Då behöver inte de nyanlända ta sig till en annan plats i kommunen utan vi kommer i stället till dem, säger Thomas.

Bearbeta trauman

Än så länge har Botkyrka församlings medarbetare framför allt bidragit med praktisk hjälp, men Thomas menar att många flyktningar snart kommer behöva hjälp att bearbeta traumat av att fly sitt land.

– I takt med att familjer får ett fast boende och har börjat etablera sig här i kommunen så vet vi att behovet av stödsamtal kommer bli stort. Det är ett stort trauma att fly krig, ta sig till ett nytt land och kanske bli separerad från familjemedlemmar och släktningar. Det kommer många behöva bearbeta, säger Thomas.

Präster och diakoner finns tillgängliga för enskilda samtal. I Botkyrka församling finns dessutom en terapiverksamhet, där de som behöver mer hjälp att bearbeta trauman och kriser eller annan livsproblematik kan få det.

Så kan du hjälpa

Om du vill hjälpa de ukrainska flyktingarna så kan du stötta arbetet här i Botkyrka genom att swisha valfritt belopp till 123 677 66 37. Pengarna används i församlingens diakonala verksamheter, bland annat för att hjälpa ukrainska flyktingar som kommit till Botkyrka.

Du kan även stötta Act Svenska kyrkans insatser på plats i Ukraina genom att swisha en gåva till 900 1223.

Har du kläder eller annat som du vill skänka så hänvisar vi detta till Hela människan. I dagsläget finns gott om boendeplatser i Botkyrka, men om du vill upplåta plats i din bostad rekommenderas du att ta kontakt med Botkyrka kommun.