Foto: Daniel Claesson

Pilgrimsvandringen går till hjärtat

Nyhet Publicerad Ändrad

Ingemar Sörqvist är präst i Botkyrka kyrka. Pilgrimsvandring är ett brinnande intresse för honom och han menar att det är en yttre och inre vandring, som går till hjärtat.

Jag tycker om uttrycket: ”att gå ner i varv”, att bokstavlig talat, gå, ner i varv.
Det brukar ta en stund, ibland flera kilometer, innan jag når den där djupare andningen där kroppen och själen börjar gå i takt med varandra.

Det är först när jag är där, när jag hör mitt eget hjärtas tankar, som det verkliga samtalet på djupet med mig själv, med min medmänniska, och med Gud infinner sig.

Flera av de finaste samtalen i mitt liv har varit ute på promenad.
Möten under vandringsvägen, har blivit till betydelse och kastat ljus över mitt livs väg.

Jag tänker ibland på att de första kristna kallades för de som följde Vägen,
efter deras möten med Honom, som blivit deras liv, och väg.

Hjärtats samtal –med mig själv

På en dörr till ett samtalsrum i kyrkan hänger en skylt: ”samtal pågår”, och jag brukar tänka, att det också hänger en sådan skylt på hjärtats dörr. Öppnar vi dörren lite och lyssnar… ja, samtal pågår!

Jag brukar tänka så om vandringen, den ger rum, tid och plats, att lyssna till det inre hjärtats samtal.

En kollega berättade en gång att hon brukar boka in: MMS möten, i sin almanacka.
Jag frågade henne försiktigt var MMS betydde? -”Möte Med mig Själv” blev svaret, -för att jag inte glömma bort att lyssna, till en ganska viktig person… i mitt liv.

Pilgrimsvandringen, tänker jag är ett sådant möte, ett inbokat möte med mig själv,
en avsatt tid och plats för ett möte med en ganska viktig person… i mitt liv.

Man talar ibland om pilgrimsvandringens yttre och inre vandring. Inre landskap och minnen, kanske barndomens landskap är det jag vandrar i, lika mycket som i den yttre miljön vandringsleden bjuder. Någon formulerade det så: ”Jag går ut, för att komma in”. Ofta är den längsta vandringen, den till det egna hjärtat.

Hjärtats samtal –med min medmänniska

Under en pilgrimsvandring delar man ett stycke väg, ofta med någon som man inte träffat förut, inte känner sedan tidigare. Ordet ”pilgrim”, kommer från ett latinskt ord som betyder just ”främling”.

Uttrycket: ”att ha främmande”, ”att ta emot främmande”, lär ha sina rötter just ifrån den medeltida pilgrimsvandringens tid, och sedvänjan att ge rum/logi till förbipasserande pilgrimer ”främmande”.

Det är förunderligt att många fina samtal äger rum så, med människor vi inte känner sedan tidigare, när vi delar ett stycke väg under en pilgrimsvandring. Vi bjuder in och öppnar hjärtats dörrar och delar det inre ”samtal som pågår” där, och inte sällan hörs orden: -precis så har jag också tänkt!

Man känner igen sig i den andre, känner igen ett inre landskap, och plötsligt befinner man sig i ett samtal som prövar, forskar, och söker sig allt djupare in mot hjärtats källsprång.  Jag kommer längre på min inre väg, tillsammans med en annan. Främlingens gåva, är delandet.

En djup samhörighet och gemenskap infinner sig, vi delar vandringen tillsammans.
Både i det yttre, och inre landskapet.

Hjärtats samtal –med Gud

Det brukar ta en stund, ibland flera kilometer, innan jag når den där djupare andningen där kroppen och själen börjar gå i takt med varandra.

Det är först när jag är där, när jag hör mitt eget hjärtas tankar, som det verkliga samtalet på djupet med mig själv, med min medmänniska, och med Gud infinner sig.

Bönen, har kallats för: ”hjärtats samtal med Gud”. Att vandra ut i naturens katedral, leder mig in, i hjärtats bönekrypta. Vandringen blir till ett möte, stegen stavar bönens ord.

Jag påminns om bibelordet: Det är i dig, vi lever, rör oss, och är till.
Vandringen i det lilla formatet, påminner om den stora vandringen som vi kallar livet. Vandringen andas, en djupare relation, ett möte, jag och Du, och förankrar mig här och nu, och min stund på jorden.

Pilgrimsvandringen, går till hjärtat

En psalm i svenska psalmboken uttrycker det:
”Låt oron få sjunka som stenar mot botten. Hela ditt liv är ett samtal med honom
som bär universum och bor i ditt hjärta. Han delar ditt liv både glädjen och smärtan.
Du är en bön, Gud är din bön.”
Ps 762:2

Pilgrimsrörelsens sju nyckelord

Sju nyckelord vill vara till hjälp, att orientera i vår tids landskap, att hitta vägar till en fördjupad livsstil, och att ta ut kompassriktningen i våra liv: Frihet, Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet, Långsamhet, Andlighet och Delande. Många har pilgrimsvandrare har erfarit, att de blivit nycklar till ett fördjupat samtal. Nycklar till hjärtats dörr, och det samtal som pågår där.

Hans-Erik Lindström, har formulerat nyckelorden:
”Vandringen ger uttryck för en längtan efter frihet i en
alltför tidskomprimerad livssituation, enkelhet i en
konsumistisk kultur, tystnad i en tillvaro präglad av bild-
och ljudbrus, en dos av bekymmerslöshet där livspusslet
slukar så mycket av vår energi, långsamhet i en tid av
snabbhet och stress, andlighet i en kroppsfixerad tillvaro
och delande i en tidsepok av självförverkligande och ytkontakter.”

Pilgrimsvandringen i vår tid, uttrycker en längtan efter fördjupande samtal,
bortom konsumtion och produktion, efter relation och möte, jag och Du.

Pilgrimsvandringen, går till hjärtat –där alla vägar börjar.

Ingemar Sörqvist
Präst och pilgrimsvandrare

Sankt Botvids pilgrimsled

Sankt Botvids pilgrimsled sträcker sig mellan Salems kyrka och Botkyrka kyrka. Vandringsleden är ca 8 km lång.

Pilgrimsledens meditationsplatser

Längs Sankt Botvids pilgrimsled finns sex meditationsplatser.