Foto: Daniel Claesson

Pilgrimsmässa med Taizémusik 13/10

Nyhet Publicerad Ändrad

Vandring, bön och lovsång i Botkyrka kyrka söndag 13 oktober 17.00.

Söndag 13 oktober fylls Botkyrka kyrka av bön och Taizélovsånger. Mässan, som börjar 17.00, leds av Ingemar Sörqvist, präst. Innehållet i gudstjänsten har planerats av gudstjänstgrupper från församlingens fyra distrikt.

Om Taizé

Kommuniteten i Taizé är ett populärt resmål för många kristna. Den grundades 1949 av Roger Schutz, senare kallad Broder Roger, och ligger i den franska byn Taizé.

Gudstjänstfirandet i Taizé är känd för sin stora användning av musik och sånger. Sångerna finns översatta på många språk, bland annat svenska.