Foto: Kollage

Öppna kyrkor

Nyhet Ändrad

Många verksamheter och gudstjänster pausas tills vidare. Istället är våra kyrkor öppna för ljuständning och egen bön. Här hittar du öppettiderna.

Öppna kyrkor

Botkyrka kyrka

Söndagar 11.00-13.00*
Torsdag 11.00-13.00

Lida idrottskyrka

Öppet sporadiskt

Kyrkorna kan vara öppna även andra tider. Då har vi skyltar eller flaggor som meddelar det.

Ljusets kyrka

Söndagar 11.00-13.00
Onsdagar 18.00-20.00*
Fredagar (ojämna veckor) 10.00-12.00 med finsktalande personal

Tullinge kyrka

Söndagar 10.00-13.00*
Onsdagar 17.00-19.00*

Tumba kyrka

Söndagar 16.00-18.00*
Torsdagar 13.00-17.00*

Ängskyrkan

Söndagar 11.00-13.00*
Kort gudstjänst söndagar 11.00 (max 8 personer i taget)
Tisdagar 13.00-17.00*

*Enskild nattvard

Vid de tider som är märkta med * kan du som besöker en öppen kyrka ta emot enskild nattvard. Prata med prästen i kyrkan om du vill ta emot nattvard.

Max åtta personer i taget

I enlighet med Regeringens direktiv begränsar vi till max åtta personer i våra lokaler. Detta gäller vid alla typer av verksamheter, även öppna kyrkor. Enda undantaget är vid begravningar. Medverkande personal räknas ej in.

Deltagare vid begravningsgudstjänster och minnesstunder

Regeringen har beslutat att tillåta 20 deltagare vid begravningsgudstjänster exklusive medverkande präst, musiker och vaktmästare. Detta gäller även vid borgerliga begravningar och urnnedsättningar.

På grund av lokalens storlek är lilla Dalens kapell undantaget från regeln om 20 personer. Här kan max 18 personer inklusive medverkande personal delta i begravningsceremonier.

Vi tillhandahåller lokaler för minnesstunder, men då får ni max vara åtta personer i lokalen. Detta i enlighet med Sveriges gällande pandemilagstiftning. Denna begränsning gäller även om ni är ett slutet, privat sällskap.

Dop och vigslar

Vi kan fortfarande genomföra dop och vigslar, men med endast 8 deltagare i kyrkorummet/lokalen. Präst, musiker och vaktmästare är inte inräknade. Även vid dopfika och bröllopsfiranden tillåts max åtta personer i våra lokaler.

Gudstjänster

Då ordinarie gudstjänster ställs in under denna period vill vi tipsa om våra helgmålsböner, som publiceras 18.00 varje lördag i våra digitala kanaler.

Söndagarfiras korta, enkla gudstjänster 11.00 i Ängskyrkan. De som är planerade att tjänstgöra finns på plats under gudstjänsten. Evangeliet läses, tacksägelser kungörs och Herrens bön beds avslutat med välsignelsen. Vid gudstjänster och andra verksamheter är deltagarantalet begränsat till 8 personer. Vid behov firar vi därför flera efterföljande gudstjänster.