Flygbild som visar Botkyrka kyrka

När öppnar Botkyrka kyrka igen?

Nyhet Publicerad Ändrad

Församlingens äldsta kyrka har renoverats i omgångar sedan hösten 2019. Nu är det dags att renovera Botkyrka kyrkas insida. Arbetet väntas pågå fram till augusti 2024.

Botkyrka kyrka har renoverats i omgångar sedan hösten 2019. Kyrkans tak, fasad och fönster är nyrenoverade. Hittills har kyrkans inte renoverats på insidan, men nu har kyrkorådet beslutat om en inre renovering.

Tillgänglighet, värmesystem och rengöring

Under den senaste vintern har Botkyrka kyrka varit kallställd på grund av de höga elpriserna i kombination med att kyrkan värms upp med direktverkande el. Detta vill vi undvika framöver, vilket betyder att värmesystemet måste bytas ut.

Vi planerar för flera renoveringar inne i Botkyrka kyrka. Kyrkorådet har beslutat om följande åtgärder:

  • Kyrkportar och golvhöjder i långhus, kor och vapenhus justeras för att Botkyrka kyrka ska bli tillgänglighetsanpassad
  • Byte av värmesystem från elvärme till bergvärme och installation av golvvärme i långhuset, koret och vapenhuset
  • Diverse funktions- och verksamhetsanpassningar görs, bland annat i södra vapenhuset
  • Kyrksalen rengörs. Väggar och valvets ytskikt lagas och kalkavfärgas
  • Golv, inredning och elsystem i sakristian förnyas
  • Konservering av inredning och inventarier

Botkyrka kyrka kommer vara stängd under renoveringen. En stor del av den ordinarie verksamheten genomförs i Ljusets kyrka och i Klockargården under denna period.

Renoveringarna finansieras inom budgeten för 2023 och planbudgeten för 2024. Vi kommer även söka kyrkoantikvarisk ersättning.

Tidsplan för renoveringen

Projektering av arbetet har nyligen genomförts och vi avvaktar nu anbud från byggentreprenörer. Vår förhoppning är att inom kort kunna komma i gång med de inre renoveringarna av Botkyrka kyrka, vilket betyder att den kommer vara fortsatt stängd tills vidare.

I dagsläget uppskattar vi att renoveringarna kommer att pågå fram till augusti 2024. Tidsplanen kan dock komma att ändras.