Foto: Magnus Aronson

Fred i religionens namn

Nyhet Publicerad Ändrad

Öppen bokcirkel på Botkyrka folkhögskola. Fyra träffar under våren.

Välkommen till en unik möjlighet att lära dig mer om likheter och skillnader mellan olika religioners uttryckssätt, traditoner och fredssträvanden. Med boken Fred i religionens namn som grund möter vi vid varje träff en inbjuden gäst från respektive religion för att samtala kring fredens grund och ursprung. Moderator och kursledare är Olle Westberg, rektor på Botkyrka folkhögskola.

Vårens träffar

Boken som ligger till grund för träffarna

Vi träffas på Botkyrka folkhögskola torsdagar 17.00-19.00.

1 februari Judendomen, Helene Egnell
8 mars Buddism, Trudy Fredriksson
12 april Kristendomen, Karin Wiborn
17 maj Bahai, Zahra Cerrato

Till hösten fortsätter vi med träffar om islam, hinduismen och sikhism.

Kursen är ett samarbete mellan det Interreligiösa rådet i Botkyrka och Botkyrka folkhögskola.