Thomas Nilsson utanför anstalten Asptuna
Foto: Arne Hyckenberg

Församlingens viktiga arbete på Asptunaanstalten fortsätter

Nyhet Publicerad

I över 26 år har Botkyrka församling erbjudit interner på Asptunaanstalten tider för enskilda samtal och firat gudstjänst inne på anstalten. Asptuna har ca 90 interner och behovet av någon att prata med är stort.

Thomas Nilsson är diakon i Botkyrka församling. Sedan fyra år besöker han Asptunaanstalten varje vecka för att träffa internerna. Som diakon har han tystnadsplikt och utför ett viktigt diakonalt arbete inne på anstalten.

När covid-19-pandemin drog in över Sverige ställdes verksamhet, permissioner och anhörigbesök in, men kyrkans personal har fått fortsätta arbetet på anstalten. Thomas är glad att Kriminalvården förstår behovet av samtal och andlig vård på anstalterna.

– Jag har samtal med flera interner varje vecka. Dessutom passar jag alltid på att besöka anstaltens skola, verkstad och olika avdelningar, så jag hälsar på och pratar med 20 till 30 personer varje gång.

De får tillfälle att säga det de behöver få säga och släppa ut sin frustration över hela situationen. Flera har sagt att samtalen är deras andningshål i veckan.

Thomas Nilsson, diakon

Inga besök från anhöriga

Besök från anhöriga är väldigt viktiga för internerna. Under fem månader förra året stoppade anstalten alla anhörigbesök. Efter sommaren började vissa besök tillåtas, men bara på avstånd, bakom skärm och inte lika många och långa besök som vanligt.

Thomas berättar att det är väldigt påfrestande för internerna att inte få träffa sina familjer. Han märker en stor frustration bland internerna och därför blir hans samtal med dem väldigt viktiga.

– De får tillfälle att säga det de behöver få säga och släppa ut sin frustration över hela situationen. Flera har sagt att samtalen är deras andningshål i veckan, säger Thomas.

Foto: Magnus Aronson/Ikon

Firar gudstjänster inne på Asptuna

Förutom att erbjuda enskilda samtal firar Botkyrka församling gudstjänst eller mässa inne på Apstunaanstalten ungefär en gång i månaden. Efter ett kortare uppehåll i somras kom gudstjänstfirandet igång igen under hösten och vi planerar att fira gudstjänster även under vårterminen.

–Kyrkan blir den som kommer utifrån, som kommer med hopp, befrielse och en stund av mening på riktigt. Vi kan ge en mening till livet och kraft att kämpa vidare till nästa gång vi kommer, säger Thomas Nilsson.

Verksamhet inom NAV

Svenska kyrkan tillhör Sveriges kristna råd. Organisationen har ett uppdrag av Kriminalvården att utveckla och samordna den andliga vården vid samtliga anstalter och häkten i landet. Medverkande församlingar är förordnade till Nämnden för andlig vård, NAV.

 

Det finns drygt 180 präster, pastorer och diakoner från olika kyrkotraditioner som arbetar vid häkten och anstalter i Sverige. Den främsta uppgiften för dem är den enskilda själavården och att anordna gudstjänster. Det finns också ett drygt tiotal imamer.