Träd vid Tullinge gård, intill Adler Salviuspaviljongen

De skadade träden på Tullinge gård har fällts

Nyhet Publicerad

Två träd på Tullinge gård som var i mycket dåligt skick har nu, av säkerhetsskäl, fällts. Vi planerar därför att plantera nya träd på Tullinge gård.

Under våren konstaterade en arborist som anlitats av oss att två träd vid Adler Salviuspaviljongen på Tullinge gård var i mycket dåligt skick och riskerade att skada både människor och byggnader. Därför ansökte vi om tillstånd att fälla träden.

Ansökan överklagades, men nu har Länsstyrelsen avslagit denna överklagan. Vi har därför tillstånd att fälla träden.

För ett antal veckor sedan rasade plötsligt grenar från ett av träden ner. Lyckligtvis skadades varken människor eller byggnader, men då läget nu var akut beslutade vi att fälla träden så fort som möjligt. I och med att överklagan nu har avslagits så ser vi att det var rätt beslut.

Vi ville egentligen inte ta bort träden, men de var i väldigt dåligt skick. De hade kraftiga svampangrepp och ruttet trä och den arborist som undersöket dem dömde ut dem och rekommenderade att de togs ner så snart som möjligt.

Vi planerar nu att plantera nya träd på Tullinge gård. Detta för att gårdens gestaltning på sikt ska återställas, men även för att främja den biologiska mångfalden i naturen.