Botkyrka kyrka ska renoveras

Nyhet Publicerad Ändrad

Den ståtliga stenkyrkan har anor från 1100-talet och byggdes till minne av Sankt Botvid. Nu ska Botkyrka kyrka renoveras, så att den kan fortsätta att vara ett landmärke och ett kulturarv.

Än så länge märks det inte att Botkyrka kyrka snart ska genomgå en stor renovering. Men om ett par månader kommer kyrkan att få sällskap av arbetare och en byggnadsställning. Planen är att renoveringarna ska påbörjas i augusti.

Spåntaket läggs om

Församlingen har flera planer och önskemål om vilka renoveringar och investeringar som ska göras med Botkyrka kyrka. Inledningsvis kommer taket på kyrkan att renoveras.

– Botkyrka kyrka har ett vackert spåntak. Nu behöver det läggas om, vilket är ett stort arbete. I samband med detta ska vi även installera nya åskledare, säger Rita Bè Aben, administrativ chef i Botkyrka församling.

Kyrkoantikvarisk ersättning bidrar

Renoveringar kostar mycket pengar. Därför har Botkyrka församling sökt och  tilldelats kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) för delar av takomläggningskostnaderna. När Svenska kyrkan och staten skiljdes åt år 2000 beslutades det att kyrkan ska få ersättning för vården av kulturarvet. Ersättningen är ett stöd till, och en kompensation för, det ansvar som Svenska kyrkan tar för kyrkobyggnader med mera.

Botkyrka församling har tilldelats kyrkoantikvarist ersättning för delar av kostnaderna för att lägga om takspånet på kyrkan. Resterande kostnader betalas med församlingens sedan tidigare avsatta medel.

Öppen även under renoveringen

Botkyrka kyrka kommer att vara öppen som vanligt under renoveringsprocessen. Gudstjänster, lunchmusik, andakter och konserter kommer att genomföras som vanligt. Det går även att döpas eller gifta sig i kyrkan under renoveringen, men du ska vara medveten om att Botkyrka kyrka kommer vara omgärdad av byggställningar under tiden som taket läggs om och andra renoveringar genomförs.

– Utifrån kommer kyrkan under vissa perioder att se ut som en byggarbetsplats. Men vi ska göra allt vi kan för att verksamheten ska kunna fortgå som vanligt genom hela renoveringen, säger Rita Bè Aben.

Tillgänglighetsanpassning planeras

Längre fram i tiden planerar vi att göra Botkyrka kyrka mer tillgänglighetsanpassad och det finns önskemål om att byta ut kyrkans värmesystem. Vi har sökt ytterligare kyrkoantikvarisk ersättning för detta.

Kyrkan ska även rengöras grundligt och Botkyrka församling vill utföra puts- och foglagning av kyrkans fasader. Målet är att dessa projekt ska kunna genomföras med start år 2021.

Artikel från Botkyrka församlingsblad #1 2020