Foto: IKON

Livssamtal

Efter kyrkkaffet delar vi tankar om det som är angeläget i våra liv, både stort och smått. I Tullinge kyrka.

Alla människor bär på frågor om livet. En del frågor kan vara lättare att svara på än andra. Vissa frågor följer med hela livet men kanske beroende på vilken ålder och fas vi är i så svarar vi lite olika. En pensionär kan ställa andra frågor än den som är student. Eller så finns det gemensamma stråk?!

De outgrundliga livsfrågorna inbjuds vi att söka sanningen om, och vi människor har också getts gåvan att genom samtal få dela liv tillsammans med andra.

Livssamtalen i Tullinge kyrka vill vara en plats där allt kan få plats. Högt och lågt, djup och bredd. Efter mässan möts vi till samtal, i öppenhet och respekt - för att dela liv. Vissa gånger pratar vi utifrån ett givet tema, andra gånger inte.

Tid och plats

Söndagar 11.15-12.00 (efter mässan) i Tullinge kyrka.