Foto: Magnus Aronson

Lära mera - lugn & ro

Man blir aldrig färdig med sin kristna tro. Tillsammans med andra och med hjälp av egna erfarenheter kan vi växa och fördjupas.

En kvinna sitter på en klippa och tittar på solnedgången.

Vila, växa, vandra

Våra kommande retreater, pilgrimsvandringar, samtalsgrupper, föredrag, stilla dagar och annan verksamhet för dig som söker efter något större. För dig som vill vila, växa eller vandra.