Foto: Arne Hyckenberg

Kardinal Arborelius besökte Botkyrka kyrka

Måndag 13 maj besökte Anders Arborelius, kardinal och biskop för Stockholms katolska stift Botkyrka kyrka.

Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde i Botkyrka församling och Anders Arborelius, kardinal och biskop för Stockholms katolska stift. Foto: Arne Hyckenberg

Arkeologen Sofia Prata visade olika fynd och berättade om andra upptäckter som gjorts. Till exempel att det brunnit i kyrkan, något som delvis hade framkommit vid den tidigare renoveringen på 70-talet.
– Det var fint att få bjuda in katolska kyrkan för att visa vad vi hittat. Vi vet att Botkyrka kyrka och helgonet Sankt Botvid betyder mycket för katolikerna, säger Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde i Botkyrka församling. 

Några av fynden som visades var ett psalmboksbeslag föreställande Sankt Botvid från 1700-talet, en speltärning som förekom från vikingatiden till medeltid, klädknappar och mynt. Besöket avslutades på kyrkbacken med kaffe och Sankt Botvidsbakelsen från ett lokalt konditori. 

Arkeologen Sofia Prata visade olika fynd och berättade om andra upptäckter som gjorts. Foto: Arne Hyckenberg

Visste du att…

Biskop Anders är den första katolska biskopen i Sverige med svenskt ursprung sedan den lutherska reformationen på 1500-talet. Han blev utnämnd till biskop av påve Johannes Paulus II 17 november 1998. 

2017 meddelade Påve Franciskus att biskop Anders Arborelius skulle utses till kardinal. Kardinal är en hederstitel och den högsta ställning man kan ha i katolska kyrkan, utöver att vara påve. Anders Arborelius är den förste svensk som har utsetts till kardinal.

Foto: Arne Hyckenberg
Golvvärmeslingor installeras i Botkyrka kyrka

Botkyrka kyrkas insida restaureras och renoveras

Nu renoveras Botkyrka kyrkas insida. Det gamla värmesystemet byts ut och kyrkan tillgänglighetsanpassas. Arbetet pågår till april 2025.