Tre exemplar av församlingsinstruktionen mot en ljusgul bakgrund

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är vårt pastorala grunddokument. Här beskriver vi hur vi vill fullgöra vårt uppdrag att vara kristen kyrka i sin tid och på sin plats. Vår församlingsinstruktion gäller under perioden 2020-2023.

Botkyrka församlings nuvarande församlingsinstruktion gäller under perioden 2020-2023. Du kan bläddra i den digitalt här ovanför eller ladda ner församlingsinstruktionen som PDF här.

Vår vision är

”I Botkyrka församling gestaltas, med hopp och tillit, Guds nåd för hela skapelsen.”