Foto: Magnus Aronson/Ikon

Körer för yngre barn

I barnkören sjunger vi med hela kroppen och lär oss med tiden att sjunga i kanon och i stämmor.

verksamheter och gudstjänster

Med anledning av gällande direktiv pausar vi många av våra gupper och gudstjänster. Istället har vi öppna kyrkor och möjlighet till stödsamtal. Vi följer gällande direktiv och rekommendationer. Läs mer här.

Körer för de minsta på Tullinge gård

Babyrytmik

Tisdagar 13.00-14.30
Frågor och anmälan till Ylva Bjernerup via e-post

Småbarnsmusik

Torsdagar 16.00-16.30 (Tegnérpaviljongen) Startar sannolikt inte i höst
För barn i åldern 2-3 år tillsammans med en vuxen. Vi sjunger, leker och rör oss till musik. Frågor och anmälan till Ylva Bjernerup via e-post.

Tonprickarna

Torsdagar 16.40-17.20 (Tegnérpaviljongen) Startar sannolikt inte i höst
Körlek för 4-5-åringar utan föräldrar. På ett lekfullt sätt sjunger vi gamla och nya barnsånger. Vi sjunger i gudstjänsten 1-2 gånger per termin. Frågor och anmälan till Ylva Bjernerup via e-post.

Minikören

Torsdagar 17.30-18.00 (Tegnérpaviljongen)
En barnkör för de som går i förskoleklass. På ett lekfullt sätt tränar vi våra röster och på att sjunga i grupp. Ibland övar vi tillsammans med Barnkören och 3 ggr per termin sjunger vi tillsammans i kyrkan. Frågor och anmälan till Ylva Bjernerup via e-post.

Ylva Bjernerup

Ylva Bjernerup

Botkyrka församling

Fritidsledare, Tullinge

Barnkörer på Tullinge gård

Barnkören

Torsdagar 17.30-18.15 (Adler Salvius paviljong)
För barn i åldern 7-9 år. Vi tränar våra röster och på att samarbeta i grupp. Kören sjunger på gudstjänster och konserter. Frågor och anmälan till Camilla Helander via e-post.

Camilla Helander

Camilla Helander

Botkyrka församling

Organist, Tullinge

Småbarnskörer i Tumba kyrka

Maxikören

Torsdagar 15.15-16.00.
För barn i förskoleklass till årskurs 2. Frågor och anmälan till Karolina Bråkenhielm via e-post.

Karolina Bråkenhielm

Karolina Bråkenhielm

Botkyrka församling

Tumba kyrka, Organist

Småbarnskörer i Ängskyrkan

Nottaggarna

Tisdagar 15.00-17.00.
För barn som är 7–9 år. Pannkakor, körsång och pyssel. Vi lär oss god sångteknik, notläsning, gehör och framförande. Frågor och anmälan till Birgitta Ruthberg via e-post.

Birgitta Ruthberg

Birgitta Ruthberg

Botkyrka församling

Musiker, Ängskyrkan