Foto: Magnus Aronson/Ikon

Körer för yngre barn

I barnkören sjunger vi med hela kroppen och lär oss med tiden att sjunga i kanon och i stämmor.

Körer för de minsta på Tullinge gård

Babyrytmik

Tisdagar 12.30-14.00 (Tegnérpaviljongen)
För barn 0-1,5 år med en vuxen. Gruppen har begränsat antal platser och kräver föranmälan. Frågor och anmälan till Ylva Bjernerup via e-post

Sångprickarna

Torsdagar 16.00-16.30 (Tullinge kyrka) 
För barn i åldern 3-4 år tillsammans med en vuxen. Vi sjunger, leker och rör oss till musik. Frågor och anmälan till Ylva Bjernerup via e-post.

Tonprickarna

Torsdagar 17.00-17.30 (Tullinge kyrka) 
Körlek för 5-åringar utan föräldrar. På ett lekfullt sätt sjunger vi gamla och nya barnsånger. Vi sjunger i gudstjänsten 1-2 gånger per termin. Frågor och anmälan till Ylva Bjernerup via e-post.

Minikören

Torsdagar 17.00-17.45 (Tullinge gård, Tegnér) 
En barnkör för 6-åringar. På ett lekfullt sätt tränar vi våra röster och på att sjunga i grupp. Ibland övar vi tillsammans med Barnkören och 3 ggr per termin sjunger vi tillsammans i kyrkan. Frågor och anmälan till Anton Högberg via e-post.

Barnkörer på Tullinge gård

Barnkören

Torsdagar 16.45-17.30 (Adler Salvius paviljong) 
En kör för 7-9-åringar. Vi tränar våra röster och på att samarbeta i grupp. Kören sjunger på gudstjänster och konserter. Frågor och anmälan till Camilla Helander via e-post.

Småbarnskörer i Tumba kyrka

Tumba kyrkas körer kommer under hösten 2022 och en bit in på vårterminen 2023 hållas i Ängskyrkan, Storvretsvägen 41. Samma dagar och tider som tidigare gäller.

MAXIKÖREN

Torsdagar 17.00-17.45 
För barn i åk 1-3. Vi sjunger roliga sånger, ofta med rörelser, tränar rytm, melodi och do-re-mi och får vana att uppträda. Sjunger i gudstjänsten en gång per månad (söndag kl 17). Frågor och anmälan till Karolina Bråkenhielm via e-post.

Småbarnskörer i Ängskyrkan

Tondropparna och Nottaggarna

Tisdagar 15.30-16.15 
För barn som är 7-13 år. (Under höstterminen sjunger körerna Tondropparna och Nottaggarna tillsammans.) Pannkakor, körsång och pyssel. Vi lär oss god sångteknik, notläsning, gehör och framförande. Vid frågor, kontakta Karolina Bråkenhielm.