Körer för äldre barn

Här har du möjlighet att utveckla dig lite mer och sjunga två- och trestämmigt. Vi brukar sjunga i gudstjänsterna, ha luciatåg och vårkonsert. Ibland gör vi en musikal.

Körer för äldre barn på Tullinge gård 

Diskantkören 

Torsdagar 15.45-16.30
För barn i åldern 10-12 år. I den här kören introduceras enkla stämmor och notläsning. Vi sjunger på gudstjänster och konserter. Frågor och anmälan till Camilla Helander via e-post.

För äldre barn i Tumba kyrka

Tumba kyrkas körer kommer under hösten 2022 och en bit in på vårterminen 2023 hållas i Ängskyrkan, Storvretsvägen 41. Samma dagar och tider som tidigare gäller.

MEGAKÖREN

Torsdagar 16.00-17.00 
För barn i årskurs 4-7. Den här kören har kommit längre och sjunger mer och mer i stämmor. Vi varvar med rytmövning, notläsning etc. Vi har scenvana och medverkar en gång per månad i gudstjänsten (söndag kl 17). Innan man börjar har man en egen träff med ledaren för att kolla sångrösten. Frågor och anmälan till Karolina Bråkenhielm via e-post.

För äldre barn i Ängskyrkan

Tondropparna och Nottaggarna

Tisdagar 15.30-16.15 
För barn i åldern 7-13 år. (Under hösten sjunger körerna Tondropparna och Nottaggarna tillsammans.) Pannkakor, körsång och pyssel. Vi lär oss god sångteknik, notläsning, gehör och framförande. För mer information, kontakta Karolina Bråkenhielm.