En framtid för hela skapelsen

Senast 2030 ska Svenska kyrkan vara klimatneutral. Vi vill bidra till klimaträttvisa och hjälpa de människor som drabbats mest av klimatförändringarna. Som kristna kallar vi det för att ta ansvar för hela skapelsen.

Vår färdplan för klimatet

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna.

Vi ska som kristna bidra till klimatmålen av kärlek till Gud och skapelsen, och med förhoppningen att förverkliga något av Guds rike i världen. Vi ska också verka för klimaträttvisa stödja de människor som drabbas mest av klimatförändringarnas trots att de bidragit till dem allra minst.

Svenska kyrkans färdplan för klimatet

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna.

Vad är ett gott liv?

Jag tror att alla människor har ett eget svar på den frågan och vårt eget svar hör samman med vår syn på oss själva, våra medmänniskor och på Gud. Att vara verksam i Svenska kyrkan innebär ett ansvar. Ett delat ansvar som vi delar med hela den världsvida kyrkan men likafullt ett personligt ansvar. Vi uttrycker vårt ansvarstagande genom att fira gudstjänst tillsammans, genom att dela måltider tillsammans och genom att lära oss mer om och uppleva livet tillsammans. Att Botkyrka församling blir miljödiplomerade är att vara ansvarsfulla mot Gud och hela skapelsen. Det är också att vara ansvarsfull mot vår medlemmar som genom kyrkans demokratiska process, vill att vi ska bli miljödiplomerade.

Botkyrka församlings vision är att gestalta, med hopp och tillit, Guds nåd för hela skapelsen.

Botkyrka församlings vision är att gestalta, med hopp och tillit, Guds nåd för hela skapelsen. Att vara miljödiplomerade är ett sätt att uppfylla den visionen.

Tillsammans med Gud, skapelsen och varandra får vi göra vårt bästa för att skapa ett gott liv i Botkyrka.  Kanske innebär det att plocka bär tillsammans eller att sjunga en psalm tillsammans eller att samla in pengar till de mesta utsatta. Det viktiga är att Ordet blir till handling för oss men också för kommande generationer.

Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde i Botkyrka församling

Miljö och hållbarhet

Botkyrka församling vill arbeta aktivt för att Guds skapelse och vår jord förvaltas på bästa sätt till kommande generationer.

Människor är samlade en som räcker upp din en arm i luften är i fokus.

Klimatförändringarnas konsekvenser

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Hela ekosystem riskerar att kollapsa och redan idag leder dess följder till konflikter och att människor tvingas på flykt från sina hem. De människor som bidrar minst till klimatförändringarna är de som drabbas mest. Därför vill Act Svenska kyrkan tala om klimatfrågan, som en rättvisefråga.