Vi firar jul för att Jesus föddes

Vi firar jul för att Jesus föddes

Det kan finnas många skäl till varför man firar jul. Men för oss är det av en självklar anledning - för att Jesus föddes.

Julevangeliet - Lukasevangeliet kapitel 2, vers 1-20

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.

I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.

Luk 2:11

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: "Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: "Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt."

När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen, sade herdarna till varandra: "Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.

Illustration med siluetter av tre män som rider på varsin kamel. I bakgrunden syns en mörk stjärnhimmel med en stor stjärna som leder männen framåt.

Ett nytt kyrkoår

Kyrkoåret börjar när vi firar första advent. Vi går in i december månad, en förberedelsemånad. Vi förereder inför stora eller små julfiranden ensam eller med familj, släkt eller vänner. Inför att få tända fler och fler ljus, pynta och dekorera.

I kyrkan förbereder vi oss även inför Jesu födelse, när Gud blir människa. Vi firar jul, den stora glädjehögtiden, just för att Gud blev född till människa här på jorden. Advent betyder ankomst. Vad är advent och jul för dig?

Botkyrkabarn

Botkyrkabarn

Julkampanjen Botkyrkabarn återvänder för sjätte året i rad. Hjälp utsatta barnfamiljer i Botkyrka, skänk en gåva i dag!

Julinsamlingen Botkyrkabarn

Skänk gärna en valfri gåva till Botkyrkabarn

Vår lokala julinsamling Botkyrkabarn återvänder även i år. I samband med många konserter i advent och jul samlar vi in pengar som hjälper utsatta barnfamiljer här i Botkyrka. Varenda krona gör skillnad. Om du kan - swisha gärna en gåva till 123 677 66 37. Pengarna går oavkortat till Botkyrkabarn. Du kan även sätta in pengar via Plusgiro 100194-0. Då är det viktigt att du märker betalningen med Botkyrkabarn.