Budskap och teman

Sedan hösten 2021 arbetar Botkyrka församling med teman och budskapsannonsering.

Aktuella och tidigare budskap

Och Gud såg att det var gott.

Välkommen som du är

Svenska kyrkan i Botkyrka arbetar aktivt för att vara en kyrka för alla oavsett ekonomiska förutsättningar, psykisk hälsa, funktionsvariationer, etnicitet eller sexuell läggning.

Gud blev människa

Advent betyder ankomst. Vi väntar på och förbereder oss för julen - att Jesus föddes. Gud blev människa eftersom Gud ville komma närmare mänskligheten.

Oändlig nåd

Den är gratis och du får den helt utan motprestation. Du behöver inte förtjäna den, den strömmar ständigt och är som villkorslös kärlek, Guds kärlek. I kyrkan kallar vi det för nåd.

Mot en grön bakgrund står det med vit text "Här för dig".

Här för dig

Gud vill dela livet tillsammans med dig, oavsett om du gråter eller ler, sörjer eller dansar. I Botkyrka församling får vi dela livet med varandra och Gud, tillsammans finns vi här för varandra.

På en violett bakgrund står det med vit text "Det kan du lita på"

Det kan du lita på

I en orolig värld är det lätt att tappa hoppet, förlora sin trygghet. Men Bibeln berättar att vi aldrig är ensamma. Gud är med oss, både i det glada och i det svåra. Därför kan vi känna hopp och tillit – till oss själva, till Gud och till varandra. Det kan du alltid lita på.

Trygga rum

Svenska kyrkan i Botkyrka vill vara en plats med trygga rum. Hit är du välkommen som du är för att möta dig själv, andra och Gud. Vi arbetar aktivt för att vara en kyrka för alla.

Vi firar jul för att Jesus föddes

Vi firar jul för att Jesus föddes

Det kan finnas många skäl till varför man firar jul. Men för oss är det av en självklar anledning - för att Jesus föddes.

En framtid för hela skapelsen

Senast 2030 ska Svenska kyrkan vara klimatneutral. Vi vill bidra till klimaträttvisa och hjälpa de människor som drabbats mest av klimatförändringarna. Som kristna kallar vi det för att ta ansvar för hela skapelsen.

På bilden står det "Med omtanke om hela skapelsen".

Med omtanke om hela skapelsen

I en hållbar värld värnas alla människors lika värde och miljön skyddas. Vi måste vara rädda om vår jord. Under oktober och november har vi i Botkyrka församling tema miljö och hållbarhet. Detta är även ett viktigt arbete inom hela Svenska kyrkan.