Om musik, hälsa och kulturarv

Vår församlingstidning har blivit digital. Här hittar du spännande artiklar, intervjuer, reportage och reflektioner.

LEDARE

Existentiell hälsa och Meningen med mig

Många unga mår psykiskt dåligt. Svenska kyrkan har tagit fram ett metodmaterial som kan bidra till att ge unga verktyg att hantera livets olika utmaningar. Meningen med mig är fritt att använda för alla som arbetar med unga professionellt eller ideellt.

Svenska kyrkan på plats i Almedalen

Svenska kyrkan är sedan många år en självklar del av Almedalen med gudstjänster, samtal och seminarier. Ärkebiskop Martin Modéus och biskop Erik Eckerdal deltar i flera panelsamtal om några av samhällets största utmaningar just nu.

Kardinal Arborelius besökte Botkyrka kyrka

Måndag 13 maj besökte Anders Arborelius, kardinal och biskop för Stockholms katolska stift Botkyrka kyrka.

Musik som förknippas med positiva minnen tillsammans med den närstående påminner om samhörighet och värme.

Marianne Viper

Existentiell hälsa

Livets stora frågor om mål och mening, hopp, inre frid och hur vi hanterar dem, påverkar hur vi mår. Utifrån sin forskning introducerar Cecilia Melder en metod som kan stärka vår hälsa och vårt  välbefinnande. 

Musik som tröst

När du förlorat någon nära kan det vara läkande att lyssna på musik som betyder något speciellt för dig själv. – Det är ett kraftfullt redskap som förmedlar hopp och tröst till människor i sorg, säger Marianne Viper som forskat om musikens påverkan på den fortsatta sorgen.

”Jag ville maxa tiden och livet jag har här på jorden”

För några år sedan gick Sandra Furulunds dagar ut på att skynda sig, och hon sprang ända in i väggen. Idag förhåller hon sig till tid på ett annat sätt. – Om man vågar pausa klarnar tankarna.

Artisten Tomas Andersson Wij skriver fastebok

Sångaren, låtskrivaren och programledaren Tomas Andersson Wij är författare till 2025 års upplaga av Ärkebiskopens fastebok.

Tidningsarkiv

Här hittar du äldre nummer av församlingstidningen, som tidigare skickades ut per post.

Om Botkyrka församlingsblad

Tidningen räknas som samhällsinformation. Den delas ut till alla hushåll i Botkyrka församling. Vi hoppas att du vill läsa den, annars får du gärna ge den vidare till en vän eller lämna tidningen i pappersåtervinningen.

Redaktör Andreas Lindström
Ansvarig utgivare beatrice.lonnqvist@svenskakyrkan.se

Utgivare Svenska kyrkan, Botkyrka församling
Postadress Box 240, 147 01 Tumba