En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Botkyrka församlings miljöpolicy för hållbar utveckling

”Gud välsignade dem och sade till dem: Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllar på jorden.” 1 Moseboken 1:28

Botkyrka församling tar ansvar genom att:

  1. Alla våra strategiska beslut präglas av att vi aktiv arbetar för en hållbar, solidarisk och rättvis utveckling.
  2. Följa de lagar och förordningar som finns inom miljöområdet och kulturmiljölagen.
  3. Sprida kunskap och inspiration om hållbar utveckling genom vår pastorala verksamhet.
  4. Främja närproducerade, ekologiska och Fairtrade-märkta varor vid inköp av livsmedel.
  5. Vid upphandling av andra varor ser vi över möjligheten att i första hand reparera det redan befintliga, alternativt köpa begagnat samt fasa ut giftiga produkter.
  6. Sträva efter att i första hand använda energi från förnybara energikällor samt minska den totala energianvändningen genom energieffektivisering i våra byggnader och genom att använda effektiva och klimatsmarta transporter.
  7. Arbeta aktiv för att öka den biologiska mångfalden på våra marker och kyrkogårdar.
  8. Fortsätta att utveckla, följa upp och förbättra miljö och hållbarhet arbetet med ständig förbättring i fokus.