Prästen Ingemar sitter i en eka inne i Botkyrka kyrka. Han håller i ett metspö och har precis fångat en fisk.
Foto: Arne Hyckenberg

Aktiviteter med tema Sankt Botvid

Kommande pilgrimsvandringar, föreläsningar, konserter och annan verksamhet kopplad till Botkyrkas helgon.

Logga för Sankt Botvids pilgrimsled

Legenden om Sankt Botvid

Den utförligaste berättelsen om Botvids liv återfinns i Dredenmanuskriptet. Här finns en fullständig översättning av denna berättelse som gjordes 1955 av Tryggve Lundén.

Sankt Botvids pilgrimsled

Sankt Botvids pilgrimsled sträcker sig mellan Salems kyrka och Botkyrka kyrka. Vandringsleden är ca 8 km lång.

Botvid och miraklerna

Historisk kortfilm om Sankt Botvid av författaren Maja Hagerman.