Yvonne Jacobsson

Välkommen till Stora Tuna och Torsångs pastorat – Svenska kyrkan i Borlänge

Yvonne, Du är nyanställd med titeln Verksamhetsutvecklare/utredare och huvuduppgift är att vara ett kvalificerat ledningsstöd i organisationen.

- Jag behöver lära känna organisationen. Komma ut och hälsa på. Ja, jag har redan börjat med det lite grann. Men nu när det är pandemirestriktioner får vi försöka hitta andra sätt att mötas, kanske digitalt.

En kort berättelse om Yvonnes resa till oss i Svenska kyrkan Borlänge.

Den första tiden i livet vaggades hon i närheten av Östersjön och skärgården utanför Stockholm. Uppväxtmiljön har annars framförallt varit Övre Gärdsjö utanför Rättvik. En by med generations-möten, närhet till djur, natur och bystugan. - En fantastisk miljö att få växa upp i. Här fanns en plats för alla. Miljön var inkluderande. Just ordet inkluderande är ett viktigt ord för mig. Det är ett ord som beskriver ett förhållningssätt till omvärlden och livet som jag känner mig bekväm i.

Havet, vatten och båtliv i alla väder har påverkat livsresan. Yvonne har läst två år av Sjökaptensutbildningen på Chalmers, hon är utbildad bilskollärare, hon har ”sett världen” i USA och England och därefter utbildat sig till beteendevetare/personalvetare vid Stockholms universitet.

Yvonne har därefter tjänstgjort i Trafikverket både i Stockholm och Borlänge, men även i Norges motsvarighet, Statens Vegvesen i Oslo, för arbete inriktad mot trafiksäkerhet.

Senare har Yvonne tjänstgjort som samordnare/utredare vid Försäkringskassan. Hon har även arbetet med olika projekt exempelvis att införa Visselblåsarfunktion i Falu kommun och ett integrationsprojekt med kompetensutveckling i Ludvika.

Laget före jaget återkommer flera gånger i samtalet. Yvonne betonar lagets betydelse för att nå målen. Något hon sett betydelsen av genom hela livet, från uppväxtmiljön i Övre Gärdsjö och genom olika uppdrag på livsresan.

Varför Svenska kyrkan, varför Borlänge?
- Jag har tänkt på Svenska kyrkan som arbetsgivare i många år. Svenska kyrkan har betytt mycket i mitt liv. Kyrkan har alltid funnits med mig. De senaste åren har jag bland annat varit gudstjänstvärd i Rättvik.

Och när tjänsten som Verksamhetsutvecklare/utredare annonserades ut var placerad i Borlänge, som Yvonne känner till genom tidigare arbeten, nappade hon och sökte jobbet. - När jag läste församlingsinstruktionen fastnade jag för orden ”multifunktionella kompetenser”. Orden andas nytänkande och framåtanda. Jag tänker att här kan både jaget och laget utvecklas och växa.

Att bevara men också tänka nytt är en väg framåt. På väggen i mitt vardagsrum hänger min fars gamla träskidor som en gång var nya och banade väg genom ospårad terräng. Skidorna bär på minnen och reflektion kring både nytänkande, skapa nytt och värdet att bevara.

- Min mor och far sa: ”Det du vill, det gör du. Det du inte kan, kan du lära dej!”

Tre om Yvonne:
• Jag tycker om att Sträcka ut min hand, Ta emot en hand, Se andra hålla hand - Ett bra sätt att navigera i livet inte minst under Pandemin!
• Jag kan segla med hjälp av sextant!
• Jag är socialt utåtriktad men stortrivs också ensam på stubben i skogen

Tack för samtalet Yvonne och återigen Välkommen till oss i Tuna

Text: Lars Sparrman