Viktig information efter cyberattacken

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023.

Vi vill informera dig om vad som hänt under och efter den omfattande cyberattacken som Svenska kyrkan utsattes för i november 2023.
Via länken nedan kan du läsa mer om det och vilka åtgärder kyrkan vidtagit.
Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

Klicka här för att läsa mer!