Vi finns där borlängebon finns.

Läs mer om Svenska kyrkans roll i Borlänge här.

Vi finns där borlängebon finns. 

Vi värnar om de små.
Vi har flera öppna förskolor, för lek, sång och gemenskap. Vi har barntimmar, körer, dagkollo, riddarskola, påsk- och julvandringar. 

Vi värnar om de unga
Vi driver ungdomsgården Myggan, tonårsgrupper och utbildning för unga ledare. Vi närvarar på högstadieskolorna och gymnasier. Vi erbjuder läxhjälp och vi sponsrar för en positiv idrottskultur. Vi bedriver Konfirmationsundervisning. 

Vi värnar om de äldre
Vi besöker serviceboenden och vårdinrättningar, när så är möjligt.
Vi har bland annat syföreningar, promenadgrupper och 80-års och 90-års firanden.

Vi värnar om vårt kulturarv och vårt kulturliv, om våra körer med stor bredd för alla åldrar, konserter, evenemang, studieverksamhet.

Men framförallt så värnar vi om gemenskap och om allas lika värde.