Någon tänder ljus i en svart ljusbärare.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Vi ber tillsammans för fred

På bönewebben kan du tända ett ljus eller be en bön för fred och för alla drabbade.

”Livets Gud
Se vår oro. Vi ber för människorna i Ukraina. För alla som har makt att stoppa krig och förstörelse. För det Europa som är vårt hem. Du som alltid varit tillflykt i oro, nöd och krig, förbarma dig över din värld – också denna dag.”

Antje Jackelén
Ärkebiskop

Här kan du tända ett ljus eller be en bön för fred