Vi har ett resultat!

Resultat för val till kyrkofullmäktige i Stora Tuna och Torsångs pastorat.