Ulla Nordlien

1945.05.10-2023.07.20 Vila i frid.

Vi minns med glädje och stor tacksamhet Ullas stora gärning under alla år för Stora Tuna och Torsångs pastorat. 

Vila i frid.