Foto: Magnus Aronson/IKON

Tid att stanna upp

Tankar från kyrkoherde Per Henriksson Lerström

Vårt samhälle utsätts just nu för en prövningens tid. Coronavirusets framfart över världen skrämmer och utmanar oss alla nu när vintern sakta övergår i vår.

Fastetiden som vi i vårt kyrkoår befinner oss i, har blivit en prövningens tid och en eftertänksamhetens tid på ett oförutsett sätt. Jag tror att vi behöver varandra mer än någonsin nu. Vi behöver få spegla oss och våra tankar om det oförutsägbara och oväntade som sker just nu. Det är en tid att stanna upp inför det som är viktigt i livet. Inför det som vi har och det som vi saknar.
I vår kyrka ställer vi om delar av verksamheten. Här i Borlänge är ambitionen att på nya och anpassande sätt ändå finnas kvar för dig som söker ett rum för möten och samtal, med Gud och människor. Svenska kyrkan i Borlänge är ett vi. Som kyrka har vi ett uppdrag att bistå varandra i prövningens stund. I Galaterbrevet står skrivet: ”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag”. Och lagen det är att älska din nästa som dig själv.
Det är min tro att Gud delar våra liv fullt ut också i prövningens tid. Till den Gud som älskar oss som sig själv kan vi också vända oss med det som vi behöver hjälp att bära. Tiden som är nu kan fyllas med oro och ovisshet, men den kan också fyllas med mening och fördjupning om det som är verkligt viktigt.

I Jesu namn, Amen
Per Henriksson Lerström, kyrkoherde

SINNESROBÖNEN Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden