Swish

Förutom att ge kontanter som gåva vid kollekter, går det bra att använda Swish.

Nedanstående nummer är för närvarande de som kan användas:

Kollekter i
   Stora Tuna kyrka               123  560  18  44
   Torsångs kyrka                  123  056  42  37
   Kvarnsvedens kyrka         123  179  29  44
   Amsbergs kapell                123  074  21  71
   Hagakyrkan                        123  092  30  03
   Jakobs kapell                      123  335  03  37
   Väster Tuna kapell             123  609 12  76

Bokbord                               123  422  88  96

Ljusbärare                           123  419  74  30
  

Internationella gruppens verksamhet inom Svenska kyrkan i Borlänge
123  245  43  04