Samtal och diakoni Samtalsakuten

Ibland tar livet oväntade vägar och vi ställs inför frågor som man kan behöva samtala med någon om. Kanske vill vi bara lätta vårt hjärta och ha någon som lyssnar. Hör gärna av dig till någon av våra diakoner eller Samtalsakuten om du behöver någon att samtala med.