Kvällsmässa

Nyhet Publicerad

Varje onsdag kl. 18.00 i Hagakyrkan

som avslutas med enkel fika.

Jämna veckor efterföljt kvällsmässan av:
kl. 19.00-20.00  Existentiella samtal på Bibelns grund med Nina Remdahl.