Kan det jobbiga bli till något bra?

Diakon Tina Gregori Eriksson skriver

Det börjar bli tungt nu... gick så bra i början, är nu för håglös att passa på att fixa det jag borde hemma. När tid finns, många aktiviteter tagit paus och ingen längre hälsar på...

Många 70+ som vi ringer upp, börjar känna sig avskurna från omvärlden och uppskattar ett samtal, även om vi inte kan ses. Allt som någon bidrar med är guld värt.

Att alla bör hålla avstånd och tvätta händer kan ändå ge något gott, förutom friskare förskolor.

Ung kvinna som mått dåligt och ej blivit bra bemött av de som funnits henne nära, tar nu steget att ta avstånd och egna beslut om sitt liv. Ensamhet och ansvar är inte längre så skrämmande eller annorlunda, mer norm nu. Gott att få se en allt starkare självkänsla växa och lysa klart.

Diakoner och kyrkomusiker är nu på utomhusturné med sång & musik vid särskilda boenden. Mycket uppskattat och så roligt!