Amsbergs kapell. Röd fasad i vinterskrud.

Fastlagssöndag

Andakt i Amsbergs kapell.

Gunbritt Käck, präst
Sören Hult, kyrkomusiker
Foto och produktion, Henrik Hansson