Den blomstertid är här..

Per Henriksson Lerström, kyrkoherde skriver:

O Jesus, du oss frälsar,
du är de svagas sköld.
Dig, glädjesol, vi hälsar.
Värm upp vårt sinnes köld.
Giv kärlek åt det hjärta
som ingen kärlek får.
Vänd bort all sorg och smärta,
du vän som allt förmår.
(Psalm 199 v.4, Den blomstertid nu kommer)

Vi är mitt i en pandemi som har slagit hårt mot Borlänge. Det
kommer att påverka oss länge. Den här sommaren är inte som
andra. Samtidigt är mycket sig likt, inte minst i naturen som nästan
är grönare och vackrare än någonsin. Det kan nog vara så i
tider av kris och oro. Allt blir starkare och mer intensivt, både det
vi kan och inte kan eller får möta på samma sätt som tidigare.

Kanske kan den här sommaren bli en tid till återhämtning och
kraftsamling inför den tid som kommer oss till mötes med nya
utmaningar, glädjeämnen och sorger. Guds skapelse är fyllt av
både det beständiga och det flyktiga. Förändring och utveckling
blir oundviklig och utmanande.

Jag tänker mig världen som Guds skapelse. I den är du och jag och
vår relation till det som livet och världen ställer i vår väg, en viktig
och avgörande del. Utan vår kamp för livet och det goda blir det
svårt. Kärlekens kraft som är starkare än något annat. Om det
måste vi tala med varandra. Om det måste vi berätta. Det som är
vår tro, Guds levande ord.

En god sommar fylld av allt det du behöver för att få förnyat
hopp och kraft att möta framtiden önskar jag dig!