Foto: Magnus Aronson /Ikon

Fira gudstjänst hemma

När vi inte kan mötas, kan vi välja att ha en gudstjänst hemma. Det blir inte samma sak, men det blir bra. Du kan se en tv- eller webbsänd gudstjänst, eller själv följa en ordning. Här hittar du pastoratets inspelade gudstjänster.

På pastoratets gemensamma Facebook-sida, där vi heter Svenska kyrkan i Borensberg, samt på Aska församlings Youtube-sida, de heter Unga Aska, kan du hitta fler gudstjänster att titta på.

Borensbergs Pastorat har även en egen Youtube-sida, den heter Borensbergs Pastorat och där finns lite smått och gott från pastoratet.

Inställda verksamheter

I princip alla våra verksamheter ställas in, tills vidare, som en försiktighetsåtgärd för Borensbergs pastorat så länge Cornona-viruset fortsätter sin spridning.

Regeringen har förbjudit sammankomster med fler än 50 personer. Därför är det med kärlek till våra medmänniskor och i omsorg om vårt samhälle som vi ställer in alla offentliga gudstjänster i pastoratet tillsvidare (utom dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster).

Flera av våra kyrkor kommer att vara öppna för bön, samtal och ljuständning.

Följ även TV2:s gudstjänster samt svtplays gudstjänster: svtplay.se/gudstjanst

Läs även mer om hur du kan fira gudstjänst hemma, där just du befinner.